V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: (055) 6704 210, 220, 230, 240 | konex@konex.sk

O firme

História

KONEX elektro, spol. s r.o. vznikla v roku 1993 zapísaním do obchodného registra Obvodného súdu Košice I. ako dcérska spoločnosť firmy KONEX, spol. s r.o., Košice. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva vo prievádzkach s hlavným veľkoobchodným skladom v Košiciach a skladmi v Michalovciach a Ružomberku. Maloobchodné predajne má spoločnosť v Košiciach, Prešove, Moldave n/B, Trebišove, Spisškej N. Vsi a v Ružomberku. Bolo vytvorené predajné miesto vo firme Stavomontáže Košice. одеяла киев

Obchodná činnosť je zameraná na nákup a predaj tovaru v sortimente káble a vodiče, kábelové súbory, elektroinštalačný materiál, elektrické stroje a prístroje, svetelné zdroje a svietidlá, elektrické motory, náradie pre elektrotechnikov, zvodiče prepätia a izolátory od výrobcov z USA, SRN, ČR, Francúzska, Maďarska, Švajčiarska, Španielska a Holandska.

O firme
O firme
O firme
O firme

Systém integrovaného riadenia

KONEX elektro, spol. s r.o. získala ako jedna z prvých obchodných firiem v oblasti veľkoobchodu s eletroinštalačným materiálom certifikát systému riadenia kvality..

Prvý certifikát SRK sme získali v januári 1999 od certifikačnej organizácie SGS Slovakia s.r.o. Certifikát potvrdzoval, že Konex elektro, s.r.o. (sklad na Dopravnej ulici v Košiciach a v Michalovciach) zaviedol a používa systém riadenia kvality podľa vtedy platnej normy ISO 9002 - 1994.

Tento certifikát stratil platnosť 28. februára 2002. Spoločnosť sa musela ešte pred týmto termínom pripraviť na recertifikačný audit podľa už vtedy platnej normy ISO 9001 - 2000. Recertifikačný audit vykonaný dňa 28.1.2002 potvrdil, že spoločnosť udržiava vysoký štandard kvality v oblasti predaja elektroinštalačného materiálu, elektrických prístrojov, elektromotorov, kábelových súborov, príslušenstva ku káblom, svetelných zdrojov a svietidiel.

Na začiatku roku 2004 vedenie spoločnosti rozhodlo o rozšírení systému riadenia kvality aj na predajne v Košiciach, Moldave, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Ružomberok a sklady v Martine a Ružomberku.

Vo februári 2005 recertifikačný audit potvrdil zhodu požiadaviek normy ISO 9001 - 2000 s činnosťou firmy. Vo februári 2010 sme sa úspešne certifikovali podľa novej normy ISO 9001:2008. V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životne prostredie, začlenilo vedenie firmy ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť. Na základe tohto rozhodnutia prebehol vo februári 2010 certifikačný audit , ktorý potvrdil súlad s požiadavkami normy ISO 14001:2004 .

Politika

Prioritou nášho podnikania je spokojný zákazník a minimálny negatívny vplyv na životné prostredie

Našim cieľom je:

  • Trvalé uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov
  • Trvalé zlepšovanie environmentálneho profilu spoločnosti starostlivosťou o životné prostredie počas každodennej práce
  • Efektívne využívanie zdrojov: používanie recyklovaných materiálov všade kde je to vhodné
  • Znižovanie emisií: optimalizácia distribúcie tovaru
  • obmedzovanie hlučnosti
  • Minimalizácia množstva netriedených odpadov
  • Obmedzenie využívania zdrojov: minimalizácia spotreby vody a energii
  • Plnenie požiadaviek legislatívnych a iných predpisov na ochranu životného prostredia
  • Zvyšovať ekonomickú prosperitu spoločnosti a tak prispieť k zvýšeniu sociálnych istôt všetkých zamestnancov a vlastníkov

Certifikáty
Certifikáty

Identifikačné údaje

Obchodný názov spoločnosti
KONEX elektro, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti
Rastislavova 7, 040 01 Košice

Korešpondenčná adresa
Dopravná 1, 040 13 Košice

IČO 31680569
DIČ 2020491506
IČ DPH SK2020491506

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vožka 3777/V