V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: (055) 6704 210, 220, 230, 240 | konex@konex.sk

O firme

História

KONEX elektro, spol. s r.o. vznikla v roku 1993 zapísaním do obchodného registra Obvodného súdu Košice I. ako dcérska spoločnosť firmy KONEX, spol. s r.o., Košice. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva vo prievádzkach s hlavným veľkoobchodným skladom v Košiciach a skladmi v Michalovciach a Ružomberku. Maloobchodné predajne má spoločnosť v Košiciach, Prešove, Moldave n/B, Trebišove, Spisškej N. Vsi a v Ružomberku. Bolo vytvorené predajné miesto vo firme Stavomontáže Košice.

Obchodná činnosť je zameraná na nákup a predaj tovaru v sortimente káble a vodiče, kábelové súbory, elektroinštalačný materiál, elektrické stroje a prístroje, svetelné zdroje a svietidlá, elektrické motory, náradie pre elektrotechnikov, zvodiče prepätia a izolátory od výrobcov z USA, SRN, ČR, Francúzska, Maďarska, Švajčiarska, Španielska a Holandska.

Systém integrovaného riadenia

KONEX elektro, spol. s r.o. získala ako jedna z prvých obchodných firiem v oblasti veľkoobchodu s eletroinštalačným materiálom certifikát systému riadenia kvality.

Prvý certifikát SRK sme získali v januári 1999 od certifikačnej organizácie SGS Slovakia s.r.o. Certifikát potvrdzoval, že Konex elektro, s.r.o. (sklad na Dopravnej ulici v Košiciach a v Michalovciach) zaviedol a používa systém riadenia kvality podľa vtedy platnej normy ISO 9002 - 1994.

Tento certifikát stratil platnosť 28. februára 2002. Spoločnosť sa musela ešte pred týmto termínom pripraviť na recertifikačný audit podľa už vtedy platnej normy ISO 9001 - 2000. Recertifikačný audit vykonaný dňa 28.1.2002 potvrdil, že spoločnosť udržiava vysoký štandard kvality v oblasti predaja elektroinštalačného materiálu, elektrických prístrojov, elektromotorov, kábelových súborov, príslušenstva ku káblom, svetelných zdrojov a svietidiel.

Na začiatku roku 2004 vedenie spoločnosti rozhodlo o rozšírení systému riadenia kvality aj na predajne v Košiciach, Moldave, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, Ružomberok a sklady v Martine a Ružomberku.

Vo februári 2005 recertifikačný audit potvrdil zhodu požiadaviek normy ISO 9001 - 2000 s činnosťou firmy. Vo februári 2010 sme sa úspešne certifikovali podľa novej normy ISO 9001:2008. V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životne prostredie, začlenilo vedenie firmy ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť. Na základe tohto rozhodnutia prebehol vo februári 2010 certifikačný audit, ktorý potvrdil súlad s požiadavkami normy ISO 14001:2004 .

Politika

Prioritou nášho podnikania je spokojný zákazník a minimálny negatívny vplyv na životné prostredie

Našim cieľom je:

  • Trvalé uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov
  • Trvalé zlepšovanie environmentálneho profilu spoločnosti starostlivosťou o životné prostredie počas každodennej práce
  • Efektívne využívanie zdrojov: používanie recyklovaných materiálov všade kde je to vhodné
  • Znižovanie emisií: optimalizácia distribúcie tovaru
  • obmedzovanie hlučnosti
  • Minimalizácia množstva netriedených odpadov
  • Obmedzenie využívania zdrojov: minimalizácia spotreby vody a energii
  • Plnenie požiadaviek legislatívnych a iných predpisov na ochranu životného prostredia
  • Zvyšovať ekonomickú prosperitu spoločnosti a tak prispieť k zvýšeniu sociálnych istôt všetkých zamestnancov a vlastníkov

Certifikáty
Certifikáty

Identifikačné údaje

Obchodný názov spoločnosti
KONEX elektro, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti
Rastislavova 7, 040 01 Košice

Korešpondenčná adresa
Dopravná 1, 040 13 Košice

IČO 31680569
DIČ 2020491506
IČ DPH SK2020491506

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vožka 3777/V