V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: (055) 6704 210, 220, 230, 240 | konex@konex.sk

Spätný odber elektroodpadu z domácností

Podmienky spätného odberu elektroodpadu (vyradených elektrozariadení), použitých batérií a akumulátorov:

·  Spätný odber je vykonávaný v súlade so zákonom o odpadoch.

·  Pri nákupe nového elektrospotrebiča máte právo u nás odovzdať svoj použitý elektrospotrebič, rovnakého druhu (ale aj rôznej značky).

·  Platí princíp „kus za kus“ – počet odovzdaných elektrospotrebičov = počet nakúpených.

·  Platí pre elektrozariadenia rovnakého typu/využitia, napr. ohrievač/ohrievač

·  Batérie a akumulátory sú odoberané bez viazanosti na nákup batérií či elektrozariadení.

·  Všetky služby spojené so spätným odberom sú bezplatné!

·  Ekologickú likvidáciu elektrozariadenia pre nás zaisťujú spoločnosti Envidom a EKOLAMP Slovakia

Nefunkčné elektrozariadenia a použité batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Odovzdajte vyradené elektrozariadenia a použité batérie a akumulátory v našich predajniach, ktoré zabezpečia ich odovzdanie na ekologické spracovanie.